"Wspomnienia to jedyny wehikuł czasu, jakim dysponujemy."

„Wydaje się nam, że przeszłość jest naszą własnością. Otóż przeciwnie
– to my jesteśmy jej własnością, ponieważ nie jesteśmy w stanie
dokonać w niej zmian, ona natomiast wypełnia całość naszego istnienia”

Leszek Kołakowski

Oferujemy państwu usługi związane z profesjonalnymi badaniami genealogicznymi. Tym wszystkim, którzy nie mają specjalistycznj wiedzy i możliwości przeprowadzenia własnych poszukiwań pomoże biuro poszukiwań genealogicznych " genea" Naszym celem jest pomoc osobom poszukującym informacji o swojej rodzinie, pragnącym zbadać swoje korzenie czy genealogię swojego rodu, jak również tym, którzy poszukują swoich krewnych. Zachęcamy gorąco wszystkich państwa do wspópracy i powierzenia nam poszukiwań.

 

Badania genealogiczne prowadzi się na podstawie swoistych źródeł, w szczególności metryk. Po ustaleniu niezbędnych faktów genealogicznych sporządza się tablice genealogiczne ukazujące relacje między członkami rodziny (np. drzewo genealogiczne). Efekt badań może przyjąć również postać innych publikacji np. elektronicznych w programie genealogicznym.

Terminy i okres prowadzenia badań:  o terminach decyduje głównie dostępność źródeł i ich rozproszenie na terenie Polski. Dotarcie do danych dostępnych  w Archiwach Państwowych, Diecezjalnych, Archidiecezjalnych, poszczególnych parafiach wymaga czasu na przejazdy, zakwaterowanie, przeglądanie zbiorów, tłumaczenia, opracowanie.

Bezpłatne badania wstępne:  Oferujemy Państwu bezpłatne badania wstępne. W celu podjęcia badań, wymagane jest dostarczenie pakietu informacyjnego obejmującego: nazwisko, imiona, daty urodzenia, ślubów, zgonu, miejscowości zamieszkania oraz dokumenty dotyczące przodków. Wstępne , samodzielne przygotowanie informacji o poszukiwanych nazwiskach wpływa znacząco na przyspieszenie badania. Wyniki badań wstępnych przedstawione zostają w ciągu 21 dni.   

Formy prezentacji:  Genealogiczne bazy danych tworzone są w programie genealogicznym (plik gedcom lub inny). Programy genealogiczne są dzisiaj powszechnie stosowanymi narzędziami informatycznymi, które pozwalają znacznie szybciej i sprawniej opracować drzewo genealogiczne. Obsługa programu polega na tworzeniu bazy danych, opisujących osoby, a następnie łączeniu ich za pomocą relacji – małżeństwo, rodzicielstwo, rodzeństwo itd. Każdej osobie możemy przypisać zdjęcie, ważne dokumenty i ważne życiowe fakty.

Cennik:  Ceny poszczególnych usług uzależnione są od rodzaju i zakresu zlecenia, czasu jego trwania i niezbędnych kosztów poniesionych na realizację zadania. Ustalane są zawsze indywidualnie.  W celu uzyskania bardziej wyczerpujących informacji dotyczących cennika naszych usług prosimy o bezpośredni kontakt.

Pełnomocnictwo notarialne: Każde zlecenie badań genealogicznych i biograficznych wymaga od Klienta wystawienia notarialnego pełnomocnictwa na zlecone badania.

Umowa:  badania  wykonywane są w oparciu o zawartą z Klientem umowę zlecenie lub umowę o dzieło.  Szczegółowe warunki umowy do indywidualnego uzgodnienia z klientem   

Do  pobrania: Wzór pełnomocnictwa notarialnego, Przykładowe drzewo genealogiczne